Keltisk åndelighet


Utstein Pilegrimsgard har hatt en tett forbindelse til den Keltisk åndelighet på de Britiske øyene, særlig fra Lindisfarne og Ray Simpson.

Harald Olsen har vært en viktig bidragsyter til den Keltiske spiritualiteten og tradisjonen som er utviklet på Pilegrimsgarden. Han har ledet en rekke retreater ovar mange år, skrevet flere artikler og utgitt både bøker og bønnehefter her på Pilegrimsgarden. Harald er nå hjemme hos Herren, men vi vil ha stor glede av hans arbeid i lang tid fremover. Lenger nede på denne siden kan du lese noen av artiklene Harald Olsen har skrevet. 

Hvert år arrangerer vi en Keltisk retreat i løpet av sommeren.

På denne retreaten benytter vi bøkene og heftene etter Harald. Mye av retreatene er ute i naturen. Vi går dagsturer på de grønne øyene i Rennesøy, tar med oss niste på turen, og vi synger og ber sammen mens vi går.

 

AnamCara - Community of Aidan and Hilda

Dette er et Keltisk fellesskap som vi har et verdifult og godt samarbeid med på Pilegrimsgarden. Dette fellesskapet vil bidra til å bære videre den Keltiske tradisjonen på Pilegrimsgarden etter Harald Olsen. De presenterer seg selv på denne måten: 

Anamcara-fellesskapet er en del av Community of Aidan and Hilda. Dette er moderfellesskapet med base på The Holy Island of Lindisfarne i England. Community of Aidan and Hilda har flere avleggere rundt i verden. I løpet av de siste tyve årene har Ray Simpson, Graham Booth med flere, drevet sitt arbeid på Lindisfarne for å revitalisere den gamle keltiske trostradisjonen. En regner denne tradisjonen blant de første kristne impulsene som kom til Norge. Den har i seg en spiritualitet som er høyst aktuell i dag. 

​Norske Anamcara ble grunnlagt i 2007, og er et spredt fellesskap av mennesker fra flere kirkesamfunn. Vi søker å leve etter Anamcaras grunnregler i våre menigheter. I Norge har vi grupper på Nord-Vestlandet, Sør-Vestlandet, Sørlandet og på Østlandet.

Les mer om Anamcara på deres nettsider ved å klikke her.

 

Hver høst arrangerer Anamcara en inspirasjonshelg på Utstein Pilegrimsgard. Denne helga er åpen for alle som er nysgjerrige på Keltisk spiritualitet.  Nye intersserte ønskes varmt velkommen!


Høsten 2023 er fulltegnet. 


 

Nye bønnehefter 2021

Vi starter 2021 med å gi ut flere nye bønnehefter! 

Les mer

Harald Olsen til minne!

Harald Olsen døde pinseaften.    Det er med sorg vi har mottatt melding om at Harald Olsen er død etter lengre tids sykdom.  ...

Les mer

De sjøfarende munker - av Harald Olsen

De sjøfarende munkene - av Harald Olsen Keltiske pilegrimstradisjoner og det nordatlantiske kulturfellesskapet   Les artikk...

Les mer

Et hav av frihet - av Harald Olsen

Et hav av frihet - om Keltisk naturspiritualitet med symboler fra havet En artikkel av Harald Olsen.  Les artikkelen her.

Les mer

Hellig sted - av Harald Olsen

Hellig sted!  Behovet for en dypere helligstedsforståelse - av Harald Olsen Les artikkelen her

Les mer

Lindisfarne gjennom skiftende tider - av Harald Olsen

Lindisfarne gjennom skfitende tider  En artikkel av Harald Olsen.  Les artikkelen her. 

Les mer

Pustens åndedrag - av Harald Olsen

Livsens åndedrag Pustens rolle i kristen dypmeditasjon - av Harald Olsen Les artikkelen her. 

Les mer

Det urolige hjerte

Det urolige hjertet - Av Harald Olsen Pilegrimsmotivet hos Augustin  Les artikkelen her.    

Les mer

Pilegrimsmusikk - av Harald Olsen

Pilegrimsmusikk Musikkens betydbning i pilegrimsbevelgelsen - av Harald Olsen Les artikkelen her

Les mer

Stillheten, bønnens forutsetning - av Harald Olsen

Stillheten, bønnens forutsetning Stillheten er hjertes fortrolige samtale med Gud - av Harald Olsen Les artikkelen her. 

Les mer

Augustins klosterregel - av Harald Olsen

Augustins klosterregel - en leveregel i det 21. århundre? Av sr. Anne Bente Hadland fra Katarinahjemmet Les artikkelen her. 

Les mer