Åndelig veiledning


Åndelig veiledning er samtaler der vi tar utgangspunkt i vår lengsel etter å erfare Gud i hverdagen. På Utstein Pilegrimsgard har vi ulike tilbud der Åndelige veiledningssamtaler inngår:

 

1: Individuelle samtaler med Åndelig veiledning

Vi har veiledere flere steder i Stavanger bispedømme og prøver å legge disse samtalene til et sted i nærheten av deg. Samtalene varer vanligvis fra 45-60 minutter. Du avtaler med din veileder både tid, sted og hyppighet på veiledningssamtalene. 

2: Kurs med fordypning i eget tros- og bønneliv

Dette er et kurs over seks tirsdagskvelder fra kl. 18-21 på Utstein Pilegrimsgard. På kurset får deltakerne en introduksjon til den Ignatianske tradisjonen, åndelig fordypning, individuelle åndelige veiledningssamtaler og tid til stilhet, bønn og refleksjon. Vi serverer suppe ved ankomst disse tirsdagene. Disse kursene passer alle søkande og lengtende som ønsker å fordype seg i sitt eget tros- og bønneliv og utforske hvordan Gud er tilstede i hverdagen. 

3: Retrat for første gang / retreat for nybegynnere. Weekend fra fredag til søndag

Dette er en helg der deltaker får innføring i de sentrale elementene i en retreat og en introduksjon til Ignatiansk tradisjon, stillhet og bønn. I løpet av helgen får alle deltakerne tilbud om individuelle åndelige veiledningssamtaler. En slik kort retreat er en fin måte å prøve ut retreater, tid til stillhet, fordypning i trosliv og i tillegg en mulighet for hvile.  

4: Retreat med daglige individuelle åndelig veiledningssamtaler. Varighet på 5 eller 8 dager (inkluderet ankomst- og avreisedag)  

Disse retreatene har samme innhold som weekendene (se over) men går over flere dager. Deltakerne får daglige åndelige veiledningssamtaler og inviters på denne måten inn i en åndelig prosess over litt lenger tid. En lenger retreat gir større rom for frakobling og avkobilng fra hverdagen, og mulighet til å trenge dypere inn i egne lengsler og behov og søke Gud for å erfare hans nærvær.  

 

Du vil finne mer generell informasjon under menyvalget Retreat. Nedenfor kan du lse mer om de ulike tilbudene som er nevnt her. Ta gjerne kontakt om du har spørsmål: utsteinpilegrimsgard@kyrkja.no