12.-15. september 2024 Jordens og sjelens overlevelse.


Retrat om å være menneske i økokrisens tid

Gjennom århundrer har vi lært å sette tydelige skiller mellom kropp og sjel, mellom «det materielle» og «det åndelige». I kristen sammenheng har mange vendt seg til å se på sjelen som mer verdifull enn kroppen. «Sjelens frelse» har vært det avgjørende, og ingen verdier viktigere enn «de åndelige». Sammen med dette er det ofte blitt tegnet et bilde av Gud som høyt opphøyd over verden, og plassert mennesket som skaperverkets suverene herre, kalt til å herske over jorden.

Økoteologien avslører en slik forståelse og tegner et helt annet virkelighetsbilde. Den viser at Bibelen og den kristne trostradisjon rommer helt andre bilder: Jordens liv og sjelens liv er dypt sammenvevd. Ånd og kropp hører sammen. Når Moder Jord lider og puster tungt, lider også sjelen og lengter etter frihet. Siste års globale krise har demonstrert på dramatisk vis: Vi er ikke frie, uavhengige og selvforsynte. Mennesket er en gylden tråd i den økologiske veven, uløselig sammenvevd med alt som lever. Og den dypeste kilde som bærer og nærer alt liv, er i Gud. Det kan vanskelig sies mere radikalt og presist enn Paulus: «For det er i ham vi lever, beveger oss og er til».

I retreatens stillhet - gjennom bibeltekster og bønner, meditasjoner og refleksjoner –åpner vi oss for Guds nærvær, og ber om en dypere erfaring av helheten og skjønnheten i Guds skaperverk. Hvor finnes sporene av Den helliges nærvær? Hvilke handlinger kan løfte håpet om en god framtid for de som kommer etter oss?

Leif Gunnar Engedal er professor emeritus i praktisk teologi, med sjelesorg og religionspsykologi som fagområder. Han har arbeidet ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad og Det Teologiske Menighetsfakultet i Oslo. De senere årene har han engasjert seg i retreatbevegelsen og arbeidet med studier i kristen spiritualitet.

 

Ledere: Leif Gunnar Engedal, Grete Fiksdal, Aslaug Austbø

Retraten starter torsdag 12.september, om kvelden, og slutter søndag 15. september kl 14.

Det blir Innledninger av temaet, tidebønner, gudstjeneste og mulighet for samtale. Alt i en ramme av stillhet og tid til vandre på Klosterøya. 

Pris: 4000,-

Studentpris: 3000,-

Påmelding

 

Vilkår for påmelding

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post