30. oktober til 3. november 2024 Når livet utfordrer


Retreat i allehelgen

bilde av pilegrimsgarden

Alle møter små og store utfordringer i livet - noen ganger rammer disse ekstra hardt.

Tapsopplevelse, skuffelser, helseutfordringer og mye annet kan gjøre oss nedslått og ensomme. Dette berører ofte også vår egen bønn og Gudsforhold.  

Vi ønsker gjennom retreaten å ta dette utfordrende livet på alvor og peke på Ham som gir håp og kan bære oss midt i det hele.  

Gjennom innlegg, tidebønn og meditasjon - og gjennom salmer og sanger ønsker vi å gi impulser til troen, bønnen og livet.  

Deler av dagen foregår i stillhet. Rom for enkeltsamtale og forbønn. 

Ledere: Berit M. Andersen, Åge Bognø og Grete Fiksdal. Alle har mye erfaring og kunnskap innen veiledning og sjelesorg.

Pris: 4000,-

Vilkår for påmelding

Påmelding

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post