Styret til Utstein Pilegrimsgard


Styret for Utstein Pilegrimsgard 2024 - 2026: 

 

 

Styret for Utstein Pilegrimsgard      
         
FORNAVN ETTERNAVN Rolle 2024 - 2026 Representerer Valgperiode
Einar Wegge Styremedlem Areopagos 2020 - 2024
Øyvind Tjelle 1. vara Areopagos 2020 - 2024
Ragnhild Bjelland Styremedlem Den katolske kirke 2020 - 2024
Monica Ramse 1. vara Den katolske kirke 2020 - 2024
Ola Undheim Nestleder Jæren prosti 2022 - 2026
Jofrid  Bru Staurland Styremedlem Rennesøy/Mosterøy sokn 2022 - 2026
Tore Straum 1.vara  Rennesøy/Mosterøy sokn 2022 - 2026
Solveig Strandenæs Styremedlem Retreat i Rogaland 2020 - 2024
Ingrunn Vassbø Særheim 1.vara  Retreat i Rogaland 2022 - 2026
Olav Nilsen styremedlem Karmsund prosti 2020 - 2024
Ludvig Bjerkreim Styreleder Sandnes prosti 2022 - 2026
Annlaug H Engmark   styremedlem Haugaland prosti 2020 - 2024
Toralf Hebnes 2. vara Stavanger prosti 2020 - 2024
Hans Olav Westen 2. nestleder Ytre Stavanger prosti 2022 - 2026
         

 

Det er valg til styret hvert 2. år, i partalls-år. 

Ønsker du å komme i kontakt med styret, kan du sende en e-post til utsteinpilegrimsgard@kyrkja.no så vil vi videreformidle henvendelsen. Vi oppgir ikke private e-postadresser til styremedlemmene her. 

 

 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post