03. - 10. november: Retreat med daglig individuell åndelig veiledning (Ignatiansk retreat). Lang


Dette er en stille retreat med daglige individuelle åndelige veiledningssamtaler, etter ignatiansk tradisjon.  

 

Vi har to valgmuligheter: 

03. - 07. november  - 5 dagers variget (inkludert ankomst- og avresedagene)

03. - 10. november - 8 dagers variget (inkludert ankomst- og avresedagene)

 

Ledere:

Valfrid Botnen, Solveig Strandenæs og Jørgen Knutsen

 

Dette er en heltaus retreat. Stillheten hjelper oss til å lytte til vårt eget hjerte og til Guds stemme. Retreaten henter sin inspirasjon fra den ignatianske spiritualiteten som på en særskilt måte har tillit til at Gud lar seg erfare i alt og av alle. Stillheten med bønn og refleksjon gir en mulighet til å bli bedre kjent med hvordan Gud gir seg til kjenne for den enkelte og hvordan vi kan gi Gud vårt frie gjensvar. Den enkeltes lengsel er en ledetråd i retreatprosessen.

 

Hver enkelt deltaker får daglig en veiledningssamtale. Fokus er det som skjer i stillheten, i   bønnen og refleksjonen over for eksempel en bibeltekst, i møte med naturen eller annet materiale som er gitt.
Dagsrytmen er åpen med mulighet for den enkelte å lage sin egen dagsrytme i en ramme av stille måltid med musikk, enkel nattverdgudstjeneste og en stille kveldsbønn.

 

Pris:
Kr 1200,- pr døgn for privatpersoner
Kr 1400,- pr døgn når arbeidsigver betaler

 

Påmelding på våre nettsider

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post