Informasjon om kurs til fordypning i tro og bønneliv med Åndelig veiledning


Erfaringsbasert kurs til fordypning av tros- og bønneliv.

 

 

Dette er et erfaringsbasert kurs med utgangspunkt i den ignatianske spiritualiteten. Et kurs til fordypning i eget tros – og bønneliv, og til inspirasjon for liv og tjeneste.

Gjennom kurset vil du som deltaker bli invitert til å være i en prosess ved å få egen erfaring gjennom undervisning, ved å ta tid for bønn og refleksjon mellom kurskveldene og ved å lytte til hverandres erfaringer i smågrupper. Det vil bli gitt innspill til bønn og refleksjon mellom hver kurskveld.

Aktuelle tema vi vil gå gjennom: Kjennetegn på ignatiansk spiritualitet, Lengselens plass i bønnen, Gudsbilde, Forskjellige måter å be på, Bønn og følelser, Synd og forsoning, Å skjelne – om å ta gode valg, Etterfølgelse.

Kurset er åpent for alle og passer for enhver som søker åndelig utvikling og vekst eller hjelp til å be. Kurset kan bli en hjelp til både å bli bevisst og å sette ord på egne erfaringer og til å lytte til andres erfaringer.

Det inngår i kurset at du deltar på 2 stille dager eller kvelder utenom kurskveldene i løpet av kursperioden. Du velger selv sted og dato.

Du vil få en smak av åndelig veiledning ved at du får 4 veiledningssamtaler i løpet av kursperioden med en av oss i kursteamet eller en av våre veiledere som er tilknyttet Utstein Pilegrimsgard. Tid og sted for disse veiledningssamtalene avtales underveis i kurset.

 

Ledere: Valfrid Botnen, Inger Liv Thaule, Oddbjørn Stangeland og Sigve Ims.

Kurset strekker seg over seks kurskvelder. Vi starter nye kurs hver høst i september. Nærmere informasjon om neste kurs finner du i oversikten på vår kursside om du klikker her. 

Kurskvelder er tirsdager kl. 18-21 og vi starter kveldene med en varm suppe.

Kursbevis mottas etter gjennomført kurs. 
 

Pris: Kr 3500,- for kurs, servering og to individuelle samtaler. 

Tilbake


Del denne artikkelen på e-post