17. - 19. september: Temaretreat med sentrerende bønn - med Tore Laugerud


Å slippe sine egne tanker og forestillinger, planer og prosjekter for å la Gud være alt, er en måte å overgi seg til Gud på. Den åpner for renselse og leging av våre indre sår og skavanker og en større mottakelighet for Guds kjærlighet.

 

 


Erfaringen av Guds kjærlighet vekker i neste omgang et større ansvar for alt som lever.

Kontemplasjon gir en erfaring av å henge sammen med alt, både Gud, skaperverk og medmennesker. Vi bruker Sentrerende bønn som redskap i den kontemplative bønnen. Dette er en stille retreat. Det gis rikelige muligheter til å praktisere sentrerende bønn sammen. Den kontemplative bønnen støttes av undervisning og tilbud om individuell veiledning.

Retreaten er for alle søkende mennesker og krever ikke bestemte forkunnskaper. 

 

Tore Laugerud arbeider som prest i Areopagos. Han er særlig opptatt av åndelige bevegelser i det sekulære samfunnet og kristne trospraksiser som kan møte et behov for fordypning. Han har blant annet skrevet «Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid» til Kirkemøtet 1999.

 

Start: Fredag 17.09. kl. 18.00.
Slutt: Søndag 19.09. kl. 14.00.

VIKTIG: Denne retreaten var først lagt til mai 2021,men på grun av nedstengningen av landet har den blitt flyttet til september 2021. 

 

Pris: Kr. 1950,‐ pr. person i enkeltrom / kr. 1800,‐ pr. person i dobbeltrom.

Våre priser inkluderer overnatting, servering og arrangement.
 

Påmeldig på våre nettsider

 

Tilbake
Del denne artikkelen på e-post