Venteliste: 22. eller 23. til 25. oktober: Temaretreat med Ernst Baasland

Venteliste: 22. eller 23. til 25. oktober: Temaretreat med Ernst Baasland

Venteliste: 22. eller 23. til 25. oktober: Temaretreat med Ernst Baasland

 

Tema: Hvordan kan Bibelen være en kraftkilde i dagliglivet?

 

 

Denne retreaten starter med den åpne inspirasjonssamlingen torsdag kveld kl. 18.00, men om du ikke har anledning å være med fra start torsdag, gir vi også mulighet for å starte fredag kveld. Avslutning etter middag søndag kl. 14.00. På dagtid fredag er det ikke eget program, men en dag til stillhet, bibel og bønn.

 

Pris: Ved start torsdag kr 3000,- inkludert den åpne inspirasjonssamlingen. Ved start fredag kr 2200,-.

Påmelding på våre nettsider.

 

Ernst Baasland tok i 1999 initiativet for å kjøpe den nedslitte skolebygningen til Utstein Pilegrimsgård og sørget for at stiftelsen ble etablert. Visjonen for stedet var basert på en visjon om at bare Bibelen som kilde kan skape den dype fornyelsen av den enkelte og menigheters liv.

 

Baasland (f. 1945) var internasjonalt kjent bibelforsker før han i 1997 ble utnevnt til biskop i Stavanger, hvor han i 11 år med sin folkelighet nådde vidt ut som forkynner, kirke- og menighetsbygger, og med sitt brennende ønske om at kirkens arbeid skulle utvikle lokalsamfunn i hele Rogaland.

 

Etter å ha vært professor ved Menighetsfakultetet i flere tiår, var han biskop i Rogaland frem til 2009. Han har som pensjonist undervist i Hong Kong, Syd-Afrika og ved Humboldt universitetet i Berlin. Han har vekslet mellom å skrive store vitenskapelige verk, og enklere bøker og artikler, og er ofte ute som foredragsholder, reiseleder og prest/predikant. Han holder nå på å skrive en bok om Bibelens plass i dagliglivet for den enkelte. Visjonen bak den boken han vil formidle under retreaten på Utstein Pilegrimsgård.

 


Del denne artikkel på e-post

izmir escort izmir escort izmir escort izmir escort denizli escort antalya escort antalya escort antalya escort ankara escort ankara escort izmir escort izmir escort