13.-16. februar: Temaretreat med Stig Petrone

13.-16. februar: Temaretreat med Stig Petrone

13.-16. februar: Temaretreat med Stig Petrone

Temaretreat med Stig Petrone

 

 

Temaretreat: «Ørkenens visdom og undervisning», ledet av Stig Gunnar Petrone.

 

"Det var i den egyptiska öknen som det monastiska livet växte fram på 300-talet e.Kr. Detta liv kännetecknades av olika former av andlig träning(askes)för att långsamt uppnå inre frihet(apateia)och balans. Män och kvinnor, som tog evangeliets kallelse på full allvar, drog ut i öknen för att leva ett liv präglat av enkelhet, frihet och kärlek. Den så kallade ökenväckelsens spiritualitet växte fram och den har haft en avgörande betydelse för den kristna tron genom tiderna.Vi skall i retreaten följa några av öknens tidiga gestalter och lyssna till deras vishet och undervisning. Retreaten hålls i tystnad."

 

Stig Gunnar Petrone tilhører den ekumeniske kommuniteten i Bjärka-Säby. Han er medlem av rådet der og har i mange år vært kommunitetens nestleder (vice preses). Nå leder han kurser og retreater rundt om i Norden og reiser jevnlig til Egypt for åndelig fordypning i den koptiske kirkens tradisjon.

 

Start: Torsdag 13.02. kl. 18.00.

Slutt: Søndag kl. 14.00.

 

Pris: Kr 2800,-. 


Del denne artikkel på e-post