1. - 3. november: Stille retreat med Jesus-meditasjoner

1. - 3. november: Stille retreat med Jesus-meditasjoner

1. - 3. november: Stille retreat med Jesus-meditasjoner

 

Stille retreat med Jesus-meditasjoner

 

  

I en ramme av stillhet inviteres du til å finne ro, hvile og til å utvide og utdype ditt forhold til Jesus - og til deg selv. 

I korte gruppesamlinger introduserer vi ulike Jesus-fortellinger fra Bibelen som du så får tid alene til å meditere over. Det blir også daglige samlinger med tilbakeblikk-øvelser hvor du får anledning til å bli oppmerksom på hva du erfarer underveis.   

Vårt utgangspunkt er boka "Jesus - overkommelig og ubegripelig" av Knut Tveitereid (Verbum 2017) ; hvor han deler inn historier som Jesus fra tre ulike perioder i Jesu liv: Jesus som forbilde (tiden i Galilea), Jesus som frelser (påsken i Jerusalem) og Jesus - nærværende over alt (tiden etter oppstandelsen). 

Hvilke sider av Jesus-fortellingene kjenner du best fra før, og hvilke ønsker du å utforske mer? På denne retreaten får du meditere over tekster som beskriver ulike sider ved Jesus som du ønsker å bli bedre kjent med.  

I tillegg til tekstmeditasjoner vil du få mulighet til å male Iota-kors om du ønsker det. Du vil få en kort innføring i Iotakorsets symbolikk. Iotakors er et gammelt Koptisk symbol. Fargesymbolikken er tydelig, og kan gi nye dimensjoner til Jesus-meditasjonene.  

I programmet vil det også bli god tid til stille vandringer alene i den vakre naturen rundt Pilegrimsgarden.  

Dette er en stille Retreat, og det legges ikke opp til samtaler i gruppen. Det blir tilbud om individuelle samtaler med retreatlederne i løpet av helgen, for den som ønsker det.  

 

Start fredag 1. november kl. 18.00 med varmt måltid.

Avsluttes søndag 3. november kl. 14.00 etter middag.

Ledere: Bente Emberland Johnsen og Liv Nordbø Kleppe.

 

Detaljert program kommer senere.

 

Helgepris:

Fra kr 2000,- til kr 2400,-

 

Se mer informasjon om våre priser her.

 

Foto: Tonje V Bjerkreim - Utstein november 2018

.


Del denne artikkel på e-post