SMAKEBIT: Enneagrammet med Nina Sjovoll - kveldssamling

SMAKEBIT: Enneagrammet med Nina Sjovoll - kveldssamling

SMAKEBIT: Enneagrammet med Nina Sjovoll - kveldssamling

SMAKEBIT: Enneagrammet med Nina Sjøvoll

Vi arrangerer grunnkurs i Enneagrammet tre ganger i 2019, men om du ikke har anledning å delta på et helt kurs, gir vi nå muligheten til en smakebit av Enneagrammet på denne kveldssamlingen.

 

Pris: Kr 400,- Ektepar kr 600,-

 

Torsdag 19. september kl. 18.00 - 21.00

 

Du kan lese om Enneagrammet her: http://ninasjøvoll.no/enneagrammet/

Du kan lese om Nina Sjøvoll her: http://ninasjøvoll.no/om-meg/

 

Påmelding på våre nettsider.

 

Nedenfor finner du mer informasjon om våre grunnkurs og innhold.

 

Hvem er du - og, er du helt sikker på det?

 

Grunnkurs i Enneagrammet – om å forstå seg selv.

I rammen av retreat.

 

Enneagrammet er en modell som viser 9 ulike personlighetstyper og deres ulike måter å forstå verden på og å kommunisere på. Enneagrammet gir ansatte, kolleger og ledere mulighet til å forstå egen og andres reaksjonsmønster og kommunikasjonsstil på en bedre måte, både på det personlige og profesjonelle plan.

Modellen forbauser de fleste som lærer om den, fordi den på en presis og dyp måte forteller noe om oss selv.

 

Målgruppe

Enneagrammet er et verktøy for egenutvikling både for deg som privatperson, ektefelle/venn, medarbeider og leder.

 

Verdien for deg som enkeltmenneske:

 • En nøkkel til å forstå egne styrker og utviklingsområder.
 • Bli mer bevisst på deg selv og hvordan du virker på andre mennesker.
 • Større forståelse, raushet og toleranse for andre.
 • Økt trygghet i møte med andre.
 • Redusert stress og uro i nye situasjoner.
 • Kort og godt, en bedre utgave av deg selv.

 

Verdien for deg som kollega og leder:

 • Mer effektive team.
 • Mer fokus på oppgaven, mindre på personer.
 • Mindre friksjon og støy i arbeidsprosesser.
 • Mer humor rundt forskjellene.
 • Utvikling av personer og grupper, og god utnyttelse av enkeltmenneskers ressurser.
 • Bedre samarbeid mellom kollegaer.
 • Mer effektive beslutningsprosesser.

 

HVA ER ENNEAGRAMMET

Enneagrammet bygger på gammel kristen visdom, men har også røtter flere tusen år tilbake og man finner spor av Enneagrammet i alle tradisjoner som strekker seg tilbake til antikken. Det viser våre ulike adferdsmønster og hjelper oss med å få innsikt i våre ubevisste motivasjoner – vår indre «autopilot». Den hjelper oss til å bruke hele det potensialet som Gud har lagt ned i oss. Enneagrammet er åndelig verktøy som gir oss større nærhet til Gud, og som hjelper oss å se, forstå og godta oss selv og hverandre. Den første Enneagramboken på norsk, ”Sjelens ni ansikter” kom ut i 1991.

 

Professor i indremedisin og spesialist i psykiatri Ingvald Wilhelmsen skriver om Enneagrammet: «Et av de personlighetssystemene som etter min mening beskriver normale personlighetstyper best, kalles Enneagrammet, som regner med ni typer.»

Sogneprest i Lommedalen Knut Grønnvik beskriver følgende: ”Enneagrammet har hjulpet meg til å bli mer raus mot meg selv og andre. Og det har gitt meg gode spor å følge på vei mot vekst. Jeg skjønner bedre hvorfor jeg gjør de samme tabbene om igjen, og aner samtidig hva som kan skape endring.”


Del denne artikkel på e-post