10. - 13. oktober: Retreat med veiledning (Ignatiansk)

10. - 13. oktober: Retreat med veiledning (Ignatiansk)

10. - 13. oktober: Retreat med veiledning (Ignatiansk)

Start: 10. oktober kl. 18.00

Slutt: 13. oktober kl. 10.00

 

Ledere: Reidun Kyllingstad, Gunhild M. Andersen og Inger Liv Thaule

(For deg som ønsker en lenger retreatperiode, vil det være mulig å starte fra fredag 4. oktober, og avslutte søndag 13. oktober. Du vil da få Inger Liv Thaule som veileder. Hun er med hele denne perioden.)

Ignatiansk retreat.

Oppstart 10. oktober kl. 18.00 * Varmt måltid kl. 19.00 * Velkomstsamling kl. 20.00

Avslutning 13. oktober etter frokost kl. 10.00.

 

Varighet:

En retreat er i utgangspunktet en helhet, med en felles start og slutt. Vi arrangerer retreater med ulik lengde og varighet. Vekst og modning i vårt åndelige liv trenger også tid. Retreater over flere dager gir en unik mulighet til fordypning. Mange har erfart at når vi gir oss selv mer tid, gir det også Gud anledning til å berøre oss på dypet. Gud bruker den tiden vi har. For deg som er ukjent med stillhet på denne måten og med retreat, anbefaler vi de korte retreatene. I noen livsfaser er de korte retreatene den muligheten vi har. Dersom oppsatte tider ikke passer for deg, er du velkommen til å ta kontakt for en individuell tilpasning av programmet til dagene du har anledning å være på retreat.

 

Retreater i ignatiansk tradisjon er preget av stillhet, ettertanke og veiledning.

Måltidene skjer i stillhet, de fleste til musikk.

Gudstjeneste med nattverd, samtale med veileder, de faste måltidene og en stille kveldssamling gir rammen for dagene. Utover dette legger den enkelte deltaker opp innholdet i samarbeid med sin veileder.

Den enkelte oppfordres til å kjenne etter hva han/ hun lengter etter og hva Gud leder og inviterer til.

 

Stillheten er et av de viktigste virkemidlene i den ignatianske retreaten.

Stillheten hjelper oss til å lytte til vårt eget hjerte og til Guds stemme.

Lengselen er ledetråden i retreatprosessen. Den daglige samtalen hjelper deg til å oppdage hvordan Gud taler til deg, og hvordan du kan svare på Guds tiltale.

Ta med deg: Bibel, skrivesaker og passende turklær for årstiden.

 

Døgnpris:

Gruppe B kr 1200,-

Gruppe C kr 1000,-

Se mer informasjon om priser og påmelding her: www.utsteinpilegrimsgard.no/priser

 


Del denne artikkel på e-post