Innføringskurs i åndelig veiledning 6 kurskvelder 2019 / 2020

Innføringskurs i åndelig veiledning 6 kurskvelder 2019 / 2020

Innføringskurs i åndelig veiledning 6 kurskvelder 2019 / 2020

Innføringskurs i åndelig veiledning, med Valfrid Botnen, Gunhild Andersen og Inger Liv Thaue.

6 kurskvelder 2019 - 2020

 

VIKTIG!

Pr 12.08.2019 har vi en ledig plass på kurset i Åndelig veiledning 2019/2020, det vil si 18 deltakere. Deretter vil det fortsatt være mulig å melde seg på kurset, men du som melder deg på kurset fra og med deltaker nr 19 osv, vil bli ført opp på venteliste. Vi vil fortløpende kontakte de som melder seg på kurset med nærmere informasjon.

 

Send påmelding til retreat@utsteinpilegrimsgard.no

Vi har 18 kursplasser.

Vi har gleden av å invitere til nytt grunnkurs i åndelig veiledning 2019/2020.

 

Kursdatoer:

17. september

15. oktober

03. desember

07. januar

04. februar

03. mars

 

Erfaringsbasert kurs med innføring i åndelig veiledning og ignatiansk spiritualitet.

Vårt ønske er at kurset skal bli til fordypning i eget trosliv og bønneliv, og til inspirasjon til i liv og tjeneste.

Gjennom kurset vil du som deltaker bli invitert til å være i en prosess ved å få egen erfaring gjennom undervisning, ved å lyte til hverandre i smågrupper via ulike innspill for eget bønne- og trosliv. Du vil i tillegg delta på to stille dager/kvelder (valgfrie datoer) og få en smak av åndelig veiledning gjennom fire samtaler i løpet av kursperioden.

Kurset i åndelig veiledning er åpent for alle, og passer for alle som søker åndelig utvikling og vekst. Kurset passer også for deg som har «troen som ditt yrke», og særlig for deg som møter mennesker i samtaler. Vårt ønske er at kurset kan øke din trygghet i møte med andre.

Du vil få teoretisk undervisning og delta i praktiske øvelser hentet fra den ignatianske tradisjonen.

Kurskvelder er tirsdager kl. 18.00 til 21.00 og starter med varmt måltid.

Det inngår to individuelle samtaler med åndelig veiledning hvert semester. I tillegg skal du delta på en stille dag hvert semester, enten på Pilegrimsgarden eller annet sted. Disse dagene avtales underveis. (Se informasjon nedenfor.)

Etter gjennomført kurs vil du få tildelt kursbevis.

 

Pris for kurset inkludert varmt måltid: Kr 3.500,-

 

Stille onsdager på Utstein Pilegrimsgard 

En mini-retreat midt i hverdagen.

 

Du som deltar på kurset i åndelig veiledning, deltar minimum på to Stille onsdager i løpet av kursperioden. Du finner mer info om dette på våre nettsider.

Opplegget for Stille onsdag er tilrettelagt spesielt med tanke på ansatte og frivillige i menigheter og organisasjoner. Det gir mulighet til påfyll og fordypning i eget trosliv. Dette er ekstra viktig for deg som arbeider med formidling og samtaler med mennesker. I tillegg blir du kjent med metoder og opplegg som kan brukes i eget menighetsarbeid.

Stille onsdager har fast struktur med tidebønner, innledning til bibelmeditasjon, åndelig lesning, bønn og refleksjon, i tillegg til stille måltid med musikk.

 

Det arrangeres alltid Stille onsdag den påfølgende dagen etter kurskvelden, med mulighet for overnatting.

Dagene er delt i to økter:

Del 1: Kl. 09.15—14.00 (ta med niste til lunsj, vi serverer drikke)

Del 2: Kl. 17.00—21.00.

 

Varm suppe serveres fra kl. 16.30—17.30

Du kan velge å delta bare på dagtid, bare kveldstid eller hele dagen.

Se mer informasjon om datoer og priser på våre nettsider www.utsteinpilegrimsgard.no

 


Del denne artikkel på e-post