Klosterseminar 2018

Klosterseminar 2018

Årets klosterseminar på Utstein kloster lørdag 1. sept 9.30- 15.00:

 

Tema for årets seminar er klosteret som middelalderens kreative senter.

 
Klostrene var middelalderens viktigste kreative sentra, der det kristne budskap fikk sin form i ord, toner, bilder og symbolhandlinger. Wolfgang Plagge presenterer og har foredrag om sang og musikk i klosteret, mens Åslaug Ommundsen forteller om middelalderens bok- og skriftkultur.

Påmelding:
1. Skriv e-post med påmeldtes navn til
klosterseminarutsteinkloster@gmail.com
2. Få bekreftelse på at du/dere har fått plass (merk at det kun er 100 plasser til dette seminaret)
3. Betal deltakeravgift til konto 3000 16 26252 og merk innbetalingen «klosterseminar Utstein kloster 1.9.18» og plassen er din/deres. Merk at påmeldingen ikke er gyldig før deltakeravgiften er betalt. Deltakeravgiften refunderes ikke.
Påmeldingsfrist 20. august.

Program:
09.30 Deltakerregistrering
10.00-10.30 Tidebønn i klosterkirken ved det gregorianske koret Schola Solensis
10.30-12.00 Åslaug Ommundsen – Klosterets bøker, bokkultur og bokproduksjon
12.00-13.00 Lunsj med mulighet for omvisning i klosteret
13.00-15.00 Wolfgang Plagge – Sang og musikk i klosteret
Deltakeravgift (inkl. bevertning) kr. 450.

Arrangører: Utstein Pilegrimsgard, Katolsk forum i Stavanger,
VID Misjonshøgskolen, MUST, Utstein kloster.

 Se også vedlagt infoskriv.

VELKOMMEN!

Se også klosterets hjemmeside her.

 


Del denne artikkel på e-post