Kopi avKopi av20.-27. juli: Sommerdager Utstein - NESTEN FULLT: Retreat med veiledning (Ignatiansk) med Gunhild Andersen og Hans Olav Westen

Kopi avKopi av20.-27. juli: Sommerdager Utstein - NESTEN FULLT: Retreat med veiledning (Ignatiansk) med Gunhild Andersen og Hans Olav Westen

20.-27. juli: Sommerdager på Utstein - NESTEN FULLT: Retreat med veiledning (Ignatiansk) med Gunhild Andersen og Hans Olav Westen

 

Pr 14. juli:

KUN TO LEDIGE PLASSER FRA 25. TIL 27. JULI

Sommerdager på Utstein - Ignatiansk retreat med fleksibel start og slutt.

Oppstart fredag 20. juli kl. 18.00

Varmt måltid kl. 19.00 * Velkomstsamling kl. 20.00

Fleksibel avslutning fra søndag ettermiddag/kveld frem til fredag 27. juli.

 

VIKTIG!

For deg som ikke har deltatt på Ignatiansk retreat tidligere: Dette er en retreater med felles start og fleksibel slutt. Det vil si at du kan delta så lenge det passer deg. I din påmelding kan du skrive når tid du ønsker å avslutte. Ta kontakt om du har spørsmål om dette. Det er også fint om du gir beskjed dersom du har spesielle behov.
 
For deg som har deltatt på Ignatiansk retreate tidligere er det både mulighet med feleksibel start og fleksibel slutt (dvs at du kan delta de dagene som passer for deg).

 

Retreater i ignatiansk tradisjon er preget av stillhet, ettertanke og veiledning.

Måltidene skjer i stillhet, de fleste til musikk.

Gudstjeneste med nattverd, samtale med veileder, de faste måltidene og en stille kveldssamling gir rammen for dagene. Utover dette legger den enkelte deltaker opp innholdet i samarbeid med sin veileder.

Den enkelte oppfordres til å kjenne etter hva han/ hun lengter etter og hva Gud leder og inviterer til.

 

Stillheten er et av de viktigste virkemidlene i den ignatianske retreaten.

Stillheten hjelper oss til å lytte til vårt eget hjerte og til Guds stemme.

Lengselen er ledetråden i retreatprosessen. Den daglige samtalen hjelper deg til å oppdage hvordan Gud taler til deg, og hvordan du kan svare på Guds tiltale.

Ta med deg: Bibel, skrivesaker og passende turklær for årstiden.

 

Pris: kr 1.000 pr døgn inkludert overnatting, alle måltider, retreat og individuelle veiledningssamtaler. Mulighet for redusert pris for spesielle grupper eller ved spesielle behov. Ta kontakt om dette.

 

 

Starttidspunkt:

Oppstart for deltakere på stille, veiledet retreat for første gang, er fredag kveld.

Deltakere som er kjent med stille, veiledet retreat fra før, kan velge annen starttid.

 

Sluttidspunkt:

Du kan delta så mange dager som du ønsker, og avslutte når det passer for deg.

 

 

Dagsprogram:

Det er sommer og programmet legges opp slik at det er mye tid til egen disposisjon hver dag. Det betyr matpakkelunsj, og middag på sein ettermiddag

 

Fredag 20. juli (første dag)

 

18.00               Innkvartering

18.30               Informasjonssamling 

19.00               Kveldsmat

20.00               Samling. Om å være på retreat. Stillhet som redskap. Ulike måter å be på.

 

 

Alle dager fra lørdag 21. juli til torsdag 26. juli:

 

08.30               Morgenbønn

09.00               Frokost

09.30-11.30    Samtaler

           Kaffe /te står framme fra ca 10.30

17.00               Middag

19.00               Enkel nattverdgudstjeneste

20.30               Enkel kveldsmat

21.00               Stille andakt

 

 

Fredag 27.juil (siste dag)

 

08.30               Morgenbønn

09.00               Frokost

09.30               Avreise

 


Del denne artikkel på e-post