11. - 13. mai: Temaretreat med Notto Reidar Thelle

11. - 13. mai: Temaretreat med Notto Reidar Thelle

Temaretreat med Notto Reidar Thelle: Stillheten og skriket! 

Plakat finner du her

Brosjyre finner du her

 

Notto Reidar Thelle vil ta oss med inn i det store rommet med de lange avstandene gjennom tre innlegg. Han har gitt sine innlegg disse titlene:

Fravær og lengsel

Nærvær -lokkende og skremmende

Overgivelse og frihet

 

Notto tar utgangspunkt i en planlagt bok med tittelen "Stillheten og skriket" som han arbeider med nå, med en ettertanke om mangetydigheten av både stillhet og skrik, og alt det som skjer mellom stillhet og skrik. Notto sier det slik:

 

«Utgangspunktet for denne boken er både stillheten og skriket som uttrykk for indre og ytre krise, nød, angst og fare, slik det kommer til uttrykk i replikkene fra Beckett og Sofokles, stillheten i Becketts dramaer og skriket i Sofokles tragedier. Men jeg vet også at stillheten er ikke bare knugende og vond. Stillheten kan være trygg og tillitsfull, slik et barn kan være ved mors bryst, slik poesien får dybde av det usagte, slik kunsten venter på betrakterens blikk, slik bønn og meditasjon lever av stille venting. Og skriket er ikke bare fortvilelse og nød, men kan være seiersrop, overraskelsens jubelskrik, lovsangens dype toner eller ekstasens uartikulerte skrik. 


Både stillheten og skriket har noe å fortelle. Og jeg ønsker å lytte til begge. Men jeg vet også at mellom dem fins det et mangfold av ytringer: bønner og forbannelser, lovsang og klage, fortrolige samtaler og rasende oppgjør, gråt og latter, spott og stille takk. Og det fins mange andre språk: billedkunst, dans og kroppens mange språk, drama, musikk, poesi og fortellinger, vandringer, fysisk utfoldelse. Min egen ettertanke følger noe av det som skjer mellom skriket og stillheten. Hvor befinner jeg meg selv?»

 

 

Notto R. Thelle er seniorprofessor ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. I perioden 1969-1985 arbeidet han for Areopagos i Japan, i nærkontakt med Østens religioner. Som professor og som prest har han vært i en kontinuerlig dialog med Østens religioner og alternativ spiritualitet. Han har vært opptatt av å søke et språk for tro han selv kan identifisere seg med, og et rom for tro som er større enn den norske varianten han vokste opp med. Hans bøker beveger seg gjerne i grenselandet mellom tro og tvil, kristendom and andre religioner, bibelske tekster og moderne poesi og skjønnlitteratur. Blant hans mest leste bøker er Hvem kan stoppe vinden? Vandringer i grenseland mellom Øst og Vest, Ditt ansikt søker jeg, og Gåten Jesus. Én fortelling – mange stemmer. For øyeblikket arbeider han på en bok som antagelig skal hete nettopp «Stillheten og skriket».

 

 

Foreløpig program (endringer kan komme):

 

Fredag 11. mai:

17.00 Ankomst

18.00 Samling: Informasjon og presentasjon

19.00 Kveldsmat

20.00 Innspill til ettertanke v/Notto Reidar Thelle

21.30 Kveldsbønn – vi går inn i stillheten

 

Lørdag 12. mai:

08.00 Morgenbønn

08.30 Frokost

09.30 Innspill til ettertanke v/Notto Reidar Thelle

10.30 Meditasjon v/Anders Kvalevåg og deretter tid til bønn

11.30 Middagsbønn

11.45 Kaffe/te

14.30 Middag

16.30 Innspill til ettertanke v/Notto Reidar Thelle

17.30 Meditasjon v/Anders Kvalevåg og deretter tid refleksjon

19.00 Kveldsmat

20.00 Samtale og dagens erfaringer

21.00 Kveldsgudstjeneste m/nattverd med Andes Kvalevåg

 

Søndag 13. mai:

08.00 Morgenbønn

08.30 Frokost

09.30 Meditasjon v/Anders Kvalevåg og deretter tid til bønn

11.00 Kaffe/te

11.30 Nattverdgudstjeneste

13.30 Middag. Evaluering

Avreise.

 

 

Påmelding på våre nettsider. Begrenset antall plasser.

PRIS: Kr 2.600,- 

 

 

Deltakere som ønsker å delta på begge samlingene får følgende tilbud:   
Inspirasjonsdagen 500
Retreat 2 600
Sum: 3 100
Rabatt:  300
Å betale: 2 800
   
De som ønsker overnatting fra torsdag til fredag må betale dette i tillegg:   
Overnatting inkludert frokost for de første 6 personene: 600
Overnatting inkludert frokost for person nr 7 og oppover 700
Overnatting inkludert frokost  for ektepar i dobbeltrom: 1 100
   
For ektepar som deltar på retreaten og bor på dobbeltrom, gis det rabatt på kr 300,-  
pr person. Pris for ektepar blir dermed kr 2600,- minus kr 300,- = kr 2300,- pr person.  
   
Ektepar som ønsker å delta på begge samlingene får følgende tilbud:   
Inspirasjonsdagen: 500
Retreat: 2 300
Sum: 2 800
Rabatt: 300
Å betale pr person:

2 500


Del denne artikkel på e-post