21. eller 22. til 24. mai: Temaretreat med Tore Laugerud

21. eller 22. til 24. mai: Temaretreat med Tore Laugerud

21. eller 22. til 24. mai: Temaretreat med Tore Laugerud

Temaretreat med Tore Laugerud

 

Tema: Kontemplativ retreat, retreat med sentrerende bønn

 

Kontemplativ bønn er et alternativ til meditasjon. Mens meditasjon tar i bruk sanser, tanker og følelser, søker den kontemplative bønnen å stilne innfor Guds nærvær.

Å slippe sine egne tanker og forestillinger, planer og prosjekter for å la Gud være alt, er en måte å overgi seg til Gud på. Den åpner for renselse og leging av våre indre sår og skavanker og en større mottakelighet for Guds kjærlighet. Erfaringen av Guds kjærlighet vekker i neste omgang et større ansvar for alt som lever. Kontemplasjon gir en erfaring av å henge sammen med alt, både Gud, skaperverk og medmennesker. Vi bruker Sentrerende bønn som redskap i den kontemplative bønnen.

Dette er en stille retreat. Det gis rikelige muligheter til å praktisere sentrerende bønn sammen. Den kontemplative bønnen støttes av undervisning og tilbud om individuell veiledning. Retreaten er for alle søkende mennesker og krever ikke bestemte forkunnskaper.

Start: Torsdag 21.05. eller fredag 22.05. kl. 18.00.

Slutt: Søndag 24.05. kl. 14.00.

 

Denne retreaten starter torsdag kveld, etter inspirasjonsdagen, men om du ikke har anledning å være med fra start torsdag, gir vi også mulighet for å starte fredag kveld. Avslutning etter middag søndag kl. 14.00.

 

Pris: Ved start med inspirasjonsdagen torsdag, kr 3200,-. Ved start fredag kr 2400,-.

Påmelding på våre nettsider.

 

Tore Laugerud arbeider som prest i Areopagos. Han er særlig opptatt av åndelige bevegelser i det sekulære samfunnet og kristne trospraksiser som kan møte et behov for fordypning. Han har blant annet skrevet «Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid» til Kirkemøtet 1999.

 

Foreløpig program (endringer kan komme):

 

Retreaten starter med inspirasjonsdagen Kristi himmelfartsdag, og avsluttes med middag søndag.

 

Påmelding på våre nettsider. Begrenset antall plasser.

 

PRIS: Kr 3.200 ved oppstart torsdag. Ved oppstart fredag er prisen for retreaten kr 2400,-

 


Del denne artikkel på e-post