10. mai: Inspirasjonsdag med Notto Reidar Thelle

10. mai: Inspirasjonsdag med Notto Reidar Thelle

Plakat finner du her

Brosjyre finner du her

 

Inspirasjonsdag med Notto Thelle - Samarbeid med Areopagos og Kirkelig dialogsenter

 

Notto tar utgangspunkt i en rykende fersk bok med tittelen "Stillheten og skriket", en ettertanke om mangetydigheten av både stillhet og skrik, og alt det som skjer mellom stillhet og skrik. Notto sier det slik:

 

«Utgangspunktet for denne boken er både stillheten og skriket som uttrykk for indre og ytre krise, nød, angst og fare, slik det kommer til uttrykk i replikkene fra Beckett og Sofokles (stillheten i Becketts dramaer og skriket i Sofokles tragedier). Men jeg vet også at stillheten er ikke bare knugende og vond. Stillheten kan være trygg og tillitsfull, slik et barn kan være ved mors bryst, slik poesien får dybde av det usagte, slik kunsten venter på betrakterens blikk, slik bønn og meditasjon lever av stille venting. Og skriket er ikke bare fortvilelse og nød, men kan være seiersrop, overraskelsens jubelskrik, lovsangens dype toner eller ekstasens uartikulerte skrik. 


Både stillheten og skriket har noe å fortelle. Og jeg ønsker å lytte til begge. Men jeg vet også at mellom dem fins det et mangfold av ytringer: bønner og forbannelser, lovsang og klage, fortrolige samtaler og rasende oppgjør, gråt og latter, spott og stille takk. Og det fins mange andre språk: billedkunst, dans og kroppens mange språk, drama, musikk, poesi og fortellinger, vandringer, fysisk utfoldelse. Min egen ettertanke følger noe av det som skjer mellom skriket og stillheten. Hvor befinner jeg meg selv?»

 

Program for den årlige inspirasjonssamlingen Kristi himmelfartdag:

Kl. 12.00            Åpning (registrering fra kl. 11.30)
kl. 12.15-13.00   Foredrag med Notto Thelle
Kl. 13.00-13.15  Pause
Kl. 13.15-14.00  Foredrag med Notto Thelle
Kl. 14.00-15.00  Varm Lunsj
Kl. 14.00-15.45  Seminar.

  • Pilgrimsvandring ved Reidun Kyllingstad
  • Bønn i bevegelse med Kari Veastad
  • Kristuskransen ved Frank Pedersen og Astrid Nitter Engen        

Kl. 15.45-16.00  Kaffe, te, kake, frukt
Kl. 16.00            Alle går til klosteret
Kl. 16.30            Gudstjeneste i Utstein klosterkirke

 

 


Del denne artikkel på e-post