30. mai: Inspirasjonsdag med Tore Laugerud

30. mai: Inspirasjonsdag med Tore Laugerud

30. mai: Inspirasjonsdag med Tore Laugerud

 

Inspirasjonsdag med Tore Laugerud - Samarbeid med Areopagos og Kirkelig dialogsenter

 

Tema: Fra barnetro til voksen og moden tro. Om troens vekst og utvikling.

 

I vår tradisjon er det lite fokus på troens vekst og utvikling. Mange tror at det kristne målet med livet er å komme til tro, og så holde fast på den. Men målet er at Guds bilde, som ligger i alle mennesker, skal fremkalles. Det skjer ikke uten motstand og utvikling. Når temaet om å vokse i troen kommer opp, tenker mange at det handler om at troen skal bli renere og sterkere. I neste omgang måler vi troen vår opp mot andres, noe som lett leder til hovmod eller mismot. Men det finnes en annen måte å snakke om troens vekst på: Å vise at troen har ulike komponenter som svarer til vår naturlige utvikling som mennesker, og som fremkalles gjennom de livserfaringene vi gjør.

 

Tore Laugerud arbeider som prest i Areopagos. Han er særlig opptatt av åndelige bevegelser i det sekulære samfunnet og kirkens møte med disse. Skrev blant annet «Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid» til Kirkemøtet 1999.

 

Leder: Silje Trym Mathisen

 

Program for den årlige inspirasjonssamlingen Kristi himmelfartdag:

Kl. 12.00            Åpning (registrering fra kl. 11.30)
kl. 12.15-13.00   Foredrag med Tore Laugerud
Kl. 13.00-13.15  Pause
Kl. 13.15-14.00  Foredrag med Tore Laugerud
Kl. 14.00-15.00  Varm Lunsj
Kl. 14.00-15.45  Seminar.

  • Pilgrimsvandring ved Reidun Kyllingstad
  • Bønn i bevegelse med Kari Veastad
  • Kristuskransen ved Frank Pedersen og Astrid Nitter Engen        

Kl. 15.45-16.00  Kaffe, te, kake, frukt
Kl. 16.00            Alle går til klosteret
Kl. 16.30            Gudstjeneste i Utstein klosterkirke

 

PRIS: Kr 600,- (Ektepar kr 1000,-)

 

 


Del denne artikkel på e-post