24. - 26. november: Innføringskurs i åndelig veiledning

Innføringskurs i åndelig veiledning med praktiske øvelser.

Korte undervisningsøkter med innføring i bakgrunn for ignatianske veiledning, Ulike former for kristen meditasjon og bønn. Stillheten som gave og virkemiddel. God tid til individuelle øvelser, lyttegrupper. Deltakerne vil også få åndelig veiledning. 

28.02.2017