06. - 15. oktober: Ignatiansk retreat

Ignatiansk retreat

Retreater i ignatiansk tradisjon er preget av stillhet og ettertanke.

Måltidene skjer i stillhet, de fleste til musikk.

Gudstjeneste med nattverd, samtale med veileder, de faste måltidene og en stille kveldssamling gir rammen for dagene. Utover dette legger den enkelte deltaker opp innholdet i samarbeid med sin veileder.

Den enkelte oppfordres til å kjenne etter hva han/ hun lengter etter og hva Gud leder og inviterer til.

 

Stillheten er et av de viktigste virkemidlene i den ignatianske retreaten.

Stillheten hjelper oss til å lytte til vårt eget hjerte og til Guds stemme.

Lengselen er ledetråden i retreatprosessen. Den daglige samtalen hjelper deg til å oppdage hvordan Gud taler til deg, og hvordan du kan svare på Guds tiltale.

Ta med deg: Bibel, skrivesaker og passende turklær for årstiden.

 

Se også var Facebookside for dette arrangementet.

 

Pris: kr 1.000 pr døgn inkludert overnatting, alle måltider, retreat og individuelle veiledningssamtaler. Mulighet for redusert pris for spesielle grupper eller ved spesielle behov. Ta kontakt om dette.

28.02.2017